B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Kivilinna Keeltekoolile on 08.04.2019 kantsleri käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/19/88 keeleoskustasemel B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.