B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Kivilinna Keeltekoolile on 01.08.2019 kantsleri käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/19/157 keeleoskustasemel B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.