Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus

EESTI KEELE RIIGIEKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS

Laupäeval, 13.jaanuaril kell 10.00 jätkub eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus. Kursust juhendab Jana Kübar, kes on Miina Härma gümnaasiumis abiturente ette valmistanud juba 1997. aastast alates. Kõikidel õpilastel on läinud väga hästi.
NB! Kursusel on veel vabu kohti.

Vaata riigieksamite varasemat statistikat
http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-statistika