Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus

Novembris alustas eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus. Tunnid toimuvad laupäeviti kell 10.00-12.15.
NB! Kursusel on veel vabu kohti.

Vaata riigieksamite varasemat statistikat
http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-statistika