Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus

Kivilinna Keeltekoolis algab 1.veebruaril eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus. Tunnid toimuvad laupäeviti kell 10.00-13.00.

Kursusel käsitletakse kõiki eesti keele riigieksami põhinõudeid ja antakse eksami edukaks sooritamiseks nõuandeid ja lugemissoovitusi. Arutatakse tekstiõpetuse teemasid ja tehakse sõnastus- ning stiiliharjutusi. Korratakse eesti keele õigekirja reegleid. Samuti käsitletakse funktsionaalse lugemisoskuse põhitõdesid.
Kursuse lõpus toimub proovieksam.