Hispaania keele kursus lastele

Hispaania keele kursus lastele (10-13 a)

Lastele suunatud hispaania keele tunnid erinevad täiskasvanute omadest selle poolest, et kindlasti arendame keeleoskust mängulisemalt. Teeme palju paaris- ja rühmatöid ning paneme rõhku sellele, et laps end väikeses keelegrupis vabalt tunneks ja õppetööd naudiks. Õppetöö on praktiline ja interaktiivne ning paneme palju rõhku just igapäevastele suhtlussituatsioonidele ja sõnavarale, mille abil arendame lapse eneseväljendus- ja arusaamisoskust. Sõnavara õppimiseks kordame palju ja mängime erinevaid mänge ning häälduse arendamiseks ka laulame vahel. Rühmakaaslastega võõrkeelt kõneldes saavad lapsed ka praktilist keelekasutust harjutada ning loodetavasti kaob neil seeläbi hirm keelt teiste ees kõnelda.