Inglise keele A2 taseme intensiivkursus

Inglise keele A2 taseme intensiivkursus

Ootame osalema suvisel inglise keele intensiivkursusel alates 1.juulist.
Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja
igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate
vajaduste saavutamiseks kasutada.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• Õppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste
valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).
• Õppija tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat
infovahetust tuttavatel teemadel.
• Õppija oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja
elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
Ă•ppesisu
Olulisemad teemad: tutvustamine ja lemmikud, inimesed (suguvõsa lugu, perepilt,
sugulased), nädal (täiuslik päev, igapäevane rutiin ja harjumused, mis meeldib, mis ei
meeldi), elukoht (majad ja mööbel, kus sa elada tahad? Minu kodu, postkaardi
kirjutamine), toit (mis toitu sa sööd? toiduainete koos söömine, kuulsuste harjumused),
töö (iseloom ja omadused, mis omadused on erinevateks ametiteks vajalikud, hea
töökoht, ametliku kirja kirjutamine), loodus ja sport (veesport, lihtsa loo kirjutamine,
viimane suvepuhkus, isiksus (tunnete kirjeldamine, asjad mida ĂĽksi tehakse, kuulsuste
elu, eluloo kirjutamine), välimus (sarnasused pereliikmete vahel. Kelle moodi oled sina?
Mida inimesed kannavad?), tegelikkus (unistused ja tegelikkus. Televiisioon meie elus.
Internetiankeedi täitmine, tõsielusaated. Lootused, igatsused ja tulevik), asjad (kadunud
asjad, lugu viimasest poeskäigust, oma linnast rääkimine, mis asjad on väärtuslikud?),
energia (igapäevased tegevused, tervis ja liikumine, iseloom, Nõuanded igapäevasteks
olme olukordadeks) jne.
Olulisemad grammatika teemad: omastavad asesõnad, tegusõna be, lihtolevik,
abitegusõnad, omastav kääne, sagedusmäärsõnad, like –ing, asesõnad, there is/are,
some/any, lihtmineviku jaatavad vormid, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad