Inglise keele vestluskursus (B2)

INGLISE KEEL KESKASTMELE – (B2)

Kursuse põhieesmärgiks on kahe osaoskuse – kuulamine ja rääkimine – sĂĽstemaatiline arendamine mitmesuguste tegevuste kaudu:
1) tekstide kuulamine, arutamine (paaristöö, rühmatöö, rollimängud),
2) töö sõnavaraga (mitmesugused sõnavaraharjutused, sõnavaramängud,)
3) miniettekannete tegemine.

Kursusel käsitletakse järgnevaid vestlusteemasid:
1) Enda tutvustamine.
2) Elukaar, erinevad eluetapid.
3) Keelte õppimine, elamine/töötamine välismaal.
4) Reisimine.
Kursuse materjalid on õpetaja poolt kokku pandud/koostatud erinevate allikate põhjal.