Inglise keele vestluskursus

Vestluskursus eelkesktasemele 

Kursuse eesmärk on arendada sõnavara ning keelelist ladusust.

Kursusel antakse  lühiülevaade inglise keele grammatika kõige olulisematest aspektidest lähtudes keeleõppija praktilistest vajadustest.

Kursuse vestlusteemad on:

  • haridus, elukestev õpe, õppimine/töötamine välismaal
  • kommunikatsioon, infotehnoloogia võimalused
  • vaba aeg, hobid
  • teater, muusika, kino, kirjandus

Õppijate soovil on võimalik teemasid muuta/lisada (Kevadsemestri vestlusteemad olid tööelu, tervis/tervislik eluviis, reisimine).

Kursusel käsitletakse järgnevaid grammatikateemasid:

  • ajavormid (olevik, minevik, tulevik)
  • kĂĽsimuste moodustamine erinevates ajavormides
  • olulisemad modaaltegusõnad
  • eessõnad aja- ja kohamäärustes
  • liht- ja liitlause

Kursuse materjalid on õpetaja poolt koostatud.