Telli ametikeele koolitus asutustele või ettevõtetele

Ametikeele koolitusest on abi kõigile, kelle tööülesannete hulka kuulub ametlike dokumentide, s.o ametikirjade, juhendite, õigusaktide või ka asutuse veebitekstide koostamine. Koolitusele on oodatud ühe asutuse või ettevõtte töötajad (6-18 inimest rühmas), koolitus kestab kokku 4 akadeemilist tundi.

Harjutused koostatakse  asutuse või ettevõtte tekstide põhjal ning õpitakse eristama head ja soovitavat ning  ebasoovitavat või suisa ebakorrektset keelekasutust. Harjutatakse  selgete, arusaadavate ja keeleliselt korrektsete tekstide koostamist.

Koolitaja Inga Kukk on töötanud tõlkija ja keeletoimetaja või ametnikuna erinevates asutustes (Postimees, Eesti Õigustõlke Keskus, Euroopa Liidu Nõukogu tõlketeenistus, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, SA Archimedes), tegutseb tõlkija, keeletoimetaja ja projektikirjutajana ning õpetab Tartu Ülikoolis õiguse ja halduse keelt.