Hiina keele kursus algajatele

KUS HIINA KEELT RÄÄGITAKSE?
Hiina keele eri murrete rääkijaid on maailmas kokku umbes 1,2 mljr. Hiina keel on kõnelejate hulga poolest esimene maailmas. Hiina keelt räägitakse põhikeelena Hiina Rahvavabariigis, Taiwanis ja Singapuris ning arvukates hiina kogukondades Kagu-Aasias ja mujal. Hiina keele murded võivad üksteisest erineda sama palju kui näiteks euroopa sugulaskeeled. Ametlikku üldkasutatavat hiina keelt nimetatakse ka mandariini keeleks ja putonghua’ks.

KUIDAS HIINA KEELT ÄRA TUNDA?
Hiina kirjakeele tunneb ära unikaalsetest kirjamärkidest hànzì 漢字. Iga märk tähistab sõna-mõistet ja hääldub ühesilbilisena. Kuigi märke on kokku ligi 60 000, piisab hiina keelt rahuldaval tasemel oskamiseks 3000-4000 märgi tundmisest. Hiina kõnekeeles kasutatakse peamiselt ühesilbilisi muutumatu hääldusega sõnu. Häälduses on oluline sõna toon, mida eri murretes on 4-9. Hiina keeles puuduvad nimisõna soo ning tegusõna arvu ja aja eristused, samuti käänamine. Grammatilised seosed määrab ära sõnade järjekord lauses ja abisõnad. Hiina isikunimedes on perekonnanimi esimesel kohal.

NÄITELAUSED:
你好nǐ hǎo – Tere
再見 zài jiàn – Nägemiseni
謝謝 xiè xie – Aitäh
對不起 duì bu qǐ – Vabandust
多少錢 duō shao qián? – Kui palju maksab?
你會中文嗎 nǐ huì zhōngwén ma? – Kas sa oskad hiina keelt?
我是愛沙尼亞人wǒ shì àishāníyàrén – Ma olen eestlane.

ÕPETAJAST:
Õpetaja on Mart Tšernjuk ning hiina keele ja kultuuriga on ta tegelenud ca 10 aastat. Ta on täiendanud end nii Hongkongis kui Taiwanis. Põhikohaga õpetab Mart Tšernjuk hiina keelt ja kultuuri Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis.