Inglise keele järeleaitamistunnid /Уроки английского языка для детей от 10 лет (на базе украинского и русского)

Kivilinna Keeltekool pakub põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele inglise keele järeleaitamistunde. Huvi korral võtke palun ühendust! Tunnid toimuvad kokkuleppel, õpetajale ja õppijale sobivatel aegadel. Individuaalõpe võib toimuda nii veebipõhises keskkonnas kui ka keeltekooli ruumides.

Уроки английского языка для детей от 10 лет (на базе украинского и русского).
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы! Занятия проходят по договоренности, в удобное для учителя и ученика время. Индивидуальное обучение может проходить как в онлайн-среде, так и в помещении языковой школы.