Eesti keel algajatele A1

Eesti keele kursus algajatele

Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• Õppija mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.
• Õppija oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele.
• Õppija suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Ă•ppematerjal:
„E nagu Eesti“ M. Pesti ja H. Ahi
Ă•petaja poolt koostatud lisamaterjalid