Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus

Oktoobrikuus alustab laupäeviti algusega kell 10.00 eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus. Kursust juhendab Jana Kübar, kes...

Rõõmsat ja tegusat õppeaasta algust!

Soovime kõigile keelehuvilistele ilusat sügist! Ootame kõiki endisi ja uusi keelehuvilisi meie keelekursustel osalema. Kui...

Ettevõttesisene keeleõpe

Õppekava koostatakse vastavalt ettevõtte vajadustele, arvestades ettevõtte tegutsemise valdkonda, kasutatavat sõnavara ja eeldatavaid õpiväljundeid. Parima...

Tööalane inglise keele kursus

Tööalane inglise keele kursus Tööalane inglise keele kursus on mõeldud kõigile, kes oma töös inglise...

Kivilinna Keeltekool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituskaardi eesmärgiks on töö kaotanud inimestele kiiresti ja paindlikult tööle saamiseks vajaliku täiendus- ja ümberõppe...