B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Kivilinna Keeltekoolile on 08.04.2019 kantsleri käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/19/88 keeleoskustasemel B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud...

Inglise keele A2 taseme intensiivkursus

Inglise keele A2 taseme intensiivkursus Eesmärk Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end...

Inglise keele B2 taseme vestluskursus

Inglise keele B2 suhtluskursus Võõrkeelte õppimisel on üha enam hakatud rõhku panama autentsele keelekasutusele. B2...

Eesti keel algajatele A1

Eesti keele kursus algajatele 4.märtsil algab Kivilinna Keeltekoolis eesti keele kursus algajatele. Õppe eesmärgiks on...

Keeleõpe Kivilinna Keeltekoolis kevadel 2019

Tutvuge meie kevadsemestri tunniplaaniga ja leidke endale sobiv keelekursus. Võtke palun ühendust, kui olete huvitatud...

Ettevõttesisene keeleõpe

Õppekava koostatakse vastavalt ettevõtte vajadustele, arvestades ettevõtte tegutsemise valdkonda, kasutatavat sõnavara ja eeldatavaid õpiväljundeid. Parima...

Tööalane inglise keele kursus

Tööalane inglise keele kursus Tööalane inglise keele kursus on mõeldud kõigile, kes oma töös inglise...

Kivilinna Keeltekool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituskaardi eesmärgiks on töö kaotanud inimestele kiiresti ja paindlikult tööle saamiseks vajaliku täiendus- ja ümberõppe...