Ettevõttesisene keeleõpe

Õppekava koostatakse vastavalt ettevõtte vajadustele, arvestades ettevõtte tegutsemise valdkonda, kasutatavat sõnavara ja eeldatavaid õpiväljundeid. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame moodustada sarnase keeleoskustasemega gruppe, mille suurus on kuni 10 osalejat. Suurema arvu osalejate korral soovitame moodustada 2 gruppi. Kursuse alguses toimub õppijate testimine ja kursus lõppeb lõputestiga. Kõik edukalt lõputesti sooritanud saavad Kivilinna Keeltekooli tunnistuse.

Kui ettevõttes ei ole võimalik kasutada oma ruume, siis pakume koolituse korraldamise võimalust Kivilinna Keeltekooli õppeklassides. Klassid on avarad, valgusküllased ning varustatud kaasaegse tehnikaga.