Ă•ppekorraldus

Tutvu õppekorralduse alustega ning kvaliteedi tagamise alustega.

Ă•ppevormid

Avatud õpe (rühmatunnid)

Keeleõppetundides arendatakse kõiki keele osaoskuseid (rääkimist, kirjutamist, kuulamist, lugemist ja grammatikat). Üldkursustel on põhirõhk rääkimisoskuse arendamisel. Keeleõpe toimub väikestes gruppides (7-10 õppijat), mingruppides (3-6 õppijat) või individuaaltundides. Kõik kursuse edukalt lõpetanud saavad tunnistuse.

Individaalõpe

Individuaalõpe on paindlik ja õppijast lähtuv õppevorm. Õpetaja koostab vastavalt õppija soovidele ja vajadustele personaalse õppekava. Kokku lepitakse tundide toimumise aeg ja intensiivsus. Individuaalõpe toimub Kivilinna Keeltekooli õppeklassides. Võimalik on õppida ka Skype’i vahendusel või kombineerida individuaalseid kohtumisi Skype – õppega.

Ettevõttesisene õpe

Õppekava koostatakse vastavalt ettevõtte vajadustele, arvestades ettevõtte tegutsemise valdkonda, kasutatavat sõnavara ja eeldatavaid õpiväljundeid. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame moodustada sarnase keeleoskustasemega gruppe, mille suurus on kuni 12 osalejat. Suurema arvu osalejate korral soovitame moodustada 2 gruppi. Kursuse alguses toimub õppijate testimine ja kursus lõppeb lõputestiga. Kõik edukalt lõputesti sooritanud saavad Kivilinna Keeltekooli tunnistuse.

Kui ettevõttes ei ole võimalik kasutada oma ruume, siis pakume koolituse korraldamise võimalust Kivilinna Keeltekooli õppeklassides. Klassid on avarad, valgusküllased ning varustatud kaasaegse tehnikaga.

Ă•ppeklassid

Õppetöö toimub avarates ja valgusküllastes kaasaegse tehnikaga varustatud klassides.