IELTS eksami ettevalmistuskursus

IELTS (International English Language Testing System)

on rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksam, mida nõuab vastuvõtutingimusena enamik välisülikoole. Eksam koosneb neljast osast: kuulamine (30 min), lugemine (60 min), kirjalik osa (60 min) ning suuline osa (10-15 min). Vajalik eksamipunktide arv kõrgkooli sisseastumiseks on tavaliselt 6,0 – 7,0 (olenevalt erialast), mis vastab tasemele B2-C1. Maksimaalne võimalik IELTS eksami tulemus on 9,0.
IELTS eksami ettevalmistuskursus toimub individuaaltundidena ja esimene tund toimub konsultatsiooni vormis. Hindame õpilase keeletaset ja arutame, millised on õpilase jaoks võimalikud probleemsed valdkonnad. Õpilase soove, vajadusi ja ajalisi võimalusi arvestades paneb õpetaja kokku individuaalse õppeplaani.
Töötame järjest eksami iga osa ettevalmistusega ning erinevate küsimuste tüüpidega, mis eksamil ette võivad tulla. Pärast kõikide ettevalmistavate osade läbimist teeb õpilane läbi ühe või mitu testi reaalsetes eksamitingimustes.
Kursusel kasutatakse Cambridge Language Assessmenti poolt välja antud ametlikke IELTS testi ettevalmistavaid materjale. Kursus eeldab võimalust pühendada aega kodustele töödele ja iseseisvale õppele tundide välisel ajal.