Kivilinna Keeltekool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituskaardi eesmärgiks on töö kaotanud inimestele kiiresti ja paindlikult tööle saamiseks vajaliku täiendus- ja ümberõppe osutamine.

Töötukassa võimaldab koolituskaardi alusel töötutele, koondamisteate saanud tööotsijatele ning vanaduspensioniealistele tööotsijatele, kes ei ole tööga hõivatud (edaspidi klient) kuni aasta kestvat koolitust. Klient saab pärast töötukassaga koolitusvajaduse kokkuleppimist valida vastava valdkonna koolituse koolituskaardipartnerist koolitaja avatud kursuste seast. Täpsem info Töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused