Hiina keele kiirkursus

Hiina keele ja kultuuri kiirkursus (praegustele ja tulevastele hiina suunalistele ettevõtetele ning kultuurihuvilistele)

Kutsume kõiki huvilisi osalema mandariini hiina keele ja kultuuri kiirkursusel!

Ühe semestriga õpitakse selgeks hiina keele põhialused ning elementaarsed väljendid ja baassõnavara. Põhirõhk on kõnekeelel, kuid põgusalt tutvutakse ka hiinale eriomaste kirjamärkidega.

Kursuse läbinu saab hakkama igapäeva situatsioonides (viisakusväljendid, enesetutvustus, ostlemine jms). Lisaks mõistab lugeda lihtsamaid tekste ning oskab sisestada kirjamärke arvutisse (vajalik näiteks e-mailide saatmisel).

Kursus on eriti kasulik neile ettevõtetele ja asutustele, kel tuleb igapäevaselt Hiinaga äriasju ajada või kes soovivad alles luua hiina-eesti alaseid ärisuhteid. Kuna hiinalsed ei valda eriti inglise keelt, siis hindavad nad seda enam välismaalasi, kes on näinud vaeva ja omandanud kas või elementaarse kõneoskuse.

Õpetaja puhul on tegemist eestis pärit noormehega, kes on elanud ja õppinud mitmel pool Hiinas, põhiliselt Hong Kongis ja Taiwanis. Omab Taiwani ametlikku kinnitatud keeletõendit.

Tule ja õpi selgeks maailmas enimräägitavam keel: mandariini hiina keel!

sõna hiina keeles