Hispaania keel algajatele A1

Hispaania keele algajate A1 kursuse õppekava

1.Õppekavarühm: võõrkeeled ja kultuurid

2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

3. Õppe eesmärgid ja õppekava kestus: kestus: 2 semestrit
Õppe eesmärgiks on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end tuntud ja igapäevasituatsioonides väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.

4. Ă•pingute alustamise tingimused:
Ă•ppemaksu tasumine.

5. Õppekava maht, iseseisva töö osakaal:
Maht on 140 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd 50 akadeemilist tundi.

6. Õpingute lõpetamise nõuded:
Lõputesti sooritamine vähemalt 75% ulatuses.

7. Õppekava eduka lõpetamise puhul omandatud teadmised:
Saavutatav tase: A1 Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi.
Õpilane oskab end esitleda ja küsimusi esitada vestluspartneri kohta ja ka ise lihtsatele küsimustele vastata. Ta saab aru vestlusest/kõnest, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt. Õpilane oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõidukaardid).
Õpilane oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.

8. Koolituse läbiviimiseks olemasolevad ruumid.
Õppekava läbiviimiseks on olemas Sangar AS’lt renditud ruumid aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, mürasummuti, küttesüsteem ja koolitusruumide nõuetele vastav valgustus. Ruumide suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged ja ratastega, mis võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides klassides on tahvel. Keeleõppe efektiivsema tulemuse saavutamiseks on õpperuumides vajalik inventar: teler, DVD/video keskus, dataprojektor

9. Ă•ppekava sisu kirjeldus, koolitajate nimed:
Koolitaja: Kaija Viitpoom, Lisanna Lipu

Ă•ppematerjal:
AULA 1

1. Tere, kuidas läheb?
Rääkimine ja kirjutamine
Tere, kuidas läheb?, Kuidas on teie nimi? Kust te pärit olete?
Lugemine ja tekstide kuulamine
Tervitamine, enda esitlemine, kĂĽsimuste esitamine.
Grammatika, sõnavara.
Verbid – Ajaverbid
Por quĂ© – kĂĽsimus, vastused, ja/ei kĂĽsimus, arvud 1–100, artikkel, maa, keel.
Test peatĂĽkile 1.

2. Kohtumised.
Rääkimine ja kirjutamine
Inimestest rääkimine: abielus, vallaline, lapsed, hobid. Külaskäik.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Külaskäik.
Grammatika, sõnavara.
Por quĂ© – kĂĽsimused, määrav/umbmäärane artikkel. Tellimine: umbmäärane artikkel akusatiivis.
Test peatĂĽkile 2.

3. Tere päevast, ma otsin…
Rääkimine ja kirjutamine
Valuuta. Mööblipoes toodete otsimine, majapidamistarvete otsimine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Kas ma saan Teid aidata?
Grammatika, sõnavara.
Akusatiivi sihitis, ainsus, mitmus. Prepositsioonid

Test peatĂĽkile 3.

4. Poes
Rääkimine ja kirjutamine
Poes käimine, ostmine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Spetsialiteedid.
Grammatika, sõnavara.
Isikuline asesõna daativis. Kohamäärused, pakendid, kaalud, hinnad. Käskiv kõneviis.
Test peatĂĽkile 4.

5. Töö ja vaba aeg
Rääkimine ja kirjutamine
Algajad kĂĽlastavad proffe.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Nädalavahetuse planeerimine.
Grammatika, sõnavara.
Koha- ja ajamäärused, kellaaeg, järgarvud.
Test peatĂĽkile 5.

6. Lauamängud
Test peatükkidele 1–5

7. Pere ja majapidamine
Rääkimine ja kirjutamine
Armsad sugulased. Sugulastest ja sugupuust rääkimine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Koduperenaised – ööpäev läbi rakkes.
Grammatika, sõnavara.
Isikuline asesõna, lahutuva/mitte lahutuva eesliitega verbid.
Test peatĂĽkile 7.

8. Noored inimesed tänapäeval.
Rääkimine ja kirjutamine
Kuidas elavad noored inimesed.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Grammatika, sõnavara.
Cuánto – laused, Cuáles – kĂĽsimused, lĂĽhivastused, ser, estar, haber lihtminevik, modaalverbid.
Test peatĂĽkile 8.

9. Puhkus ja reisimine.
Rääkimine ja kirjutamine
Milline puhkusetĂĽĂĽp oled sina.
Lugemine ja tekstide kuulamine
80 päevaga ümber maailma.
Grammatika, sõnavara.
Täisminevik, CĂłmo – kĂĽsimused.
Test peatĂĽkile 9.

10. Tervis.

Rääkimine ja kirjutamine
Keha ja kehaosad. Tervislik söömine.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Toit ja söömine Hispaanias ja Iberoameerikas. Restoranis.
Grammatika, sõnavara.
Võrdlusastmed. Cuánto – kĂĽsimused.

11. Värvid ja tüübid
Rääkimine ja kirjutamine
Minu lemmikvärvid.
Lugemine ja tekstide kuulamine
Riiete ostmine. Erinevad tüübid: pensionär, yuppie, üliõpilased.
Grammatika, sõnavara.
QuĂ© – kĂĽsimused.
Test peatĂĽkile 11.

12. Ajalehetekstide lugemine
Vestlused erinevatel teemadel
Hispaania keele verbide pööramise kordamine

***************************************************************
Hispaania keel maailmas
a- Kogu Ladina-Ameerikas räägitakse hispaania keelt
b- Üle 350 mln inimese räägib hispaania keelt
c- Hispaania keel on kolmas enim räägitud keel maailmas

Isiklik informatsioon
a- KĂĽsimus-vastus:
– elukutse
– kus töötab
– kus õpib
– kodune aadress
– telefoninumber
– hääldus

¿Tú või usted?
– kellegi esitlemine
– tervitamine
– vastused ja komplimendid

Perekond
– andmed perekonna kohta
– isiku perekonnaseis
– isikukirjeldus
– isikute iseloomujooned
– isiku identifitseerimine

Objektid
– vajaliku eseme olemasolu
– poes
– vääringud ja hinnad

Minu maa
– riigi, linna, alevi, kĂĽla jne kirjeldus
– regioonid ja elanikud

Minu kodu
– kirjeldus
– toad
– lähiĂĽmbrus

Avalikud kohad ja kellaajad
– asukoht, aadress jne
– kaugused
– kellaaja ĂĽtlemine

Maitse
– isiklik maitse
– maitsete erinevused ja kokkulangemised
– erinevad maitsetasemed

Argipäev
– harjumused ja kombed
– suhted, kĂĽllakutsed, vestlused, kohtumised jne

¿Qué sucede, qué pasa?
– kuidas käsi käib?
– kaastundeavaldused
– pakkumised, keeldumised, soovitused jne.

Mida sa eile tegid? Mis sul homme plaanis?

Test peatĂĽkkidele 1-12