Hispaania keele kursus veidi õppinutele

Hispaania keele kursus
Hispaania keele kursusel veidi õppinutele kordame esimestes tundides algusest peale üle kogu sõnavara ja grammatika. Seejärel liigume edasi uute teemade juurde. Kursuse läbinu oskab end hispaania keeles väljendada lihtsamates olukordades, mõistab tuttavaid hispaaniakeelseid küsimusi ja oskab neile vastata, moodustab ise verbide abil lauseid ning omab esmast ülevaadet hispaaniakeelsete riikide kultuuriruumist.
1. Kes me oleme?
– Tervitused, hĂĽvastijätud
– Endast rääkimine ja kaaslaste kohta kĂĽsimine (nimi, vanus, rahvus, amet)
– Enese väljendamine tunnis
– Mees- ja naissoost sõnad
– Kolm pöördegruppi: -ar, -er, -ir lõppudega verbid
– Tegusõna olema: ser ja estar
– Numbrid 100-ni
2. Miks me õpime hispaania keelt?
– Plaanidest ja oskustest rääkimine, põhjuse väljendamine (por, para, porque)
– Nädalapäevad, kuud, aastaajad
– Lihtolevik
– Määravad artiklid
– Keeled, vaba aja tegevused
3. Hispaaniakeelne maailm
– Erinevatest paikadest rääkimine, asukoht
– Ilma kirjeldamine
– Umbmäärased artiklid
– Koguste kirjeldamine
– Ăślivõrre
4. Poes käimine
– Vajaduse väljendamine
– Poes käimine, kauba ja hindade kohta kĂĽsimine
– Numbrid alates 100-st
– Riideesemed ja värvid
5. Sõpradest rääkimine
– Välimise ja iseloomu kirjeldamine
– Võrdlus
– Suhetest rääkimine
– Isikulised asesõnad
– Pereliikmed
6. Igapäevategevused
– Harjumuste kirjeldamine, sageduse väljendamine
– Kellaajad
7. Sööma!
– Toidu tellimine restoranis
– Toidu kirjeldamine, oma eelistustest rääkimine
– Hispaania ning hispaaniakeelsete riikide rahvustoidud
8. Linnaelu
– Linnade kirjeldamine
– Tee kĂĽsimine ja juhatamine, ruumilisest asukohast rääkimine
9. Otsime tööd!
– Kogemustest ja oskustest rääkimine
– Inimeste iseloom: positiivsete ja negatiivsete kĂĽlgede kirjeldamine