Inglise ärikeele kursus B1

Inglise ärikeele kursus B1 tasemele

Tegeleme kõigi keeleõppe osaoskustega: räägime, kuulame, kirjutame.
Loeme artikleid autentsetest allikatest (näit Financial Times) ja töötame läbi nende sõnavara. Lahendame elulisi juhtumeid (case studies) ja kuulame, kuidas lahendaksid neid eksperdid. Harjutame suhtlusväljendeid, et need oleksid vajadusel alati käepärast (tutvustamine, osalemine koosolekul, koosoleku juhtimine, asjaajamine telefoni teel, presentatsiooni alustamine ja ülesehitus jne).
Räägime kultuurilistest erinevustest.
Ei saa üle ega ümber grammatika ja sõnavara õppimisest.
Teeme hoolsalt ja huviga kodutööd.
Kontrollime õpitut iga peatüki lõpus.
Vastavalt kursuse pikkusele ja rühma edasijõudmise tempole jõuame läbi võtta rohkem või vähem alljärgnevaid teemasid:
Brändid – kas ja millised meile meeldivad, milleks nad üldse vajalikud on, brändi toomine uuele turule:
Reisimine – lennujaamad, hotellid, orienteerumine äriklientidele, ebameeldivused reisidel, reisikorraldaja ja kliendi suhtlemine probleemide korral;
Muutused – üldiselt ja tööelus, kuidas tulla toime suuremate muutustega ettevõttes;
Organisatsioonid – erinevad organisatsioonid, nende struktuur;
Reklaam – reklaamimiskeskkonnad ja -meetodid, nende muutumine ajas, reklaamikampaania ettevalmistamine;
Raha – palju keerulisi finantstermineid, trendide kirjeldamine, investori veenmine oma tootesse investeerima;
Erinevad kultuurid – kultuurilised erinevused, kultuurišokk, ärikultuur Eestis;
Inimressursid – ettevalmistus tööle kandideerimiseks, värbamisprotseduur, sobiva inimese valimine konkreetsele ametikohale.

Soovitav osta õpik Market Leader intermediate (sisaldab DVDd)