Inglise keel B1

Inglise keel B1

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma inglise keele aktiivset sõnavara suurendada ja vaba eneseväljendust arendada nii suuliselt kui kirjalikult. Keskendume eelkõige rääkimisoskuse parandamisele, kuid samas ei unusta ka kõiki teisi keeleaspekte. Harjutame inglise keeles soravat rääkimist, aktiivset kuulamist, hääldamist ja kirjutamist, õpime juurde vajalikke grammatilisi teemasid ja täiendame sõnavara laegast.

Õppetöö toimub väikeses grupis aktiivselt suheldes ning põhineb erinevatel grupi- ja paaristöö õppemeetoditel mängulistest harjutustest kuni etteütluste ja debattideni, eesmärgiga muuta õppimine lõbusaks ja tõhusaks. Erinevaid teemasid käsitledes keskendume igapäevasele suhtlemisele ja harjutame ka asjaajamist telefoni ja meili teel. Kursuse lõpuks tunnevad õpilased end inglise keeles suheldes vabamalt, nende eneseväljendus ja soravus on paranenud ning nad oskavad ladusalt kasutada uut aktiivset sõnavara.