Inglise keel B2

SĂĽgis 2016

Inglise keel B2, kõrgem kesktase

Kursus on mõeldud kõigile, kes vajavad inglise keelt tööalases suhtluses ning soovivad inglise keeles aktiivset sõnavara suurendada ja vaba eneseväljendust arendada, seda nii suuliselt kui kirjalikult. Tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse ja seisukohtade väljendamiseks, harjutame kuulamist ja hääldamist ning kordame üle mõned spetsiifilised grammatilised teemad.

Õppetöö toimub väikeses grupis, kus kasutame grupi- ja paaristöö erinevaid õppemeetodeid mängulistest harjutustest kuni etteütluste ja debattideni, eesmärgiga muuta õppimine lõbusaks ja tõhusaks. Erinevaid teemasid käsitledes keskendume igapäevasele suhtlemisele ja harjutame ka asjaajamist telefoni ja meili teel. Kursuse lõpuks tunnevad õpilased end inglise keeles suheldes vabamalt nii suuliselt kui kirjalikult ning oskavad ladusalt kasutada uut omandatud sõnavara.

Mõned kursuse teemad:

* Valed ja saladused. Vastupidised arvamused ja antonüümid. Printsess Diana ja vandenõuteooriad. Viisakusväljendid. Ideede sidumine ja sujuvad üleminekud kõnes.
* Vaatame ette. Erinevad tulevikuvormid. Kõnekeele väljendid sõnaga thing. Verbide put, take väljendid. Inspireerivad noorte lood. Telefonivestlused (alustamine, lõpetamine, rollimängud). Tööle kandideerimine, CV ja motivatsioonikirja koostamine.
* Kuulsad edulood. Koguse ja suuruse väljendid (tava- ja kõnekeeles). Erinevate rõhuasetustega sõnad. Maailmakuulsad brändid. Elustiili küsitlus. Äri väljendid. Numbrite kirjapanek ja hääldus. Ettekande kirjutamine.
* Läbisaamine. Modaalverbid. Üllatust väljendavad küsimused. Kuulutavad küsimused kõnekeeles. Verbi get väljendid. Peeter Paani põlvkond. Korraldatud abielu. Arvamuse väljendamine. Liialdamine ja vähendamine. Poolt ja vastu arutelu väljendid.
* Kui imeline! Hüüatused. Relatiivlaused. Kesksõnad. Kommentaarid kõnekeeles sõnaga which. Määrsõnade ja omadussõnade koosesinemine. Ekstreemsed ilmatingimused ja uskumatud lood. Lemmikpaikade kirjeldamine.

Kursus põhineb New Headway Upper-Intermediate õppematerjalil ning lisaks õpetaja poolt koostatud materjalidel erinevate allikate põhjal. Õppijate soovil on võimalik teemasid muuta ja lisada.

Õppijatel peaks enne kursuse alustamist olema inglise keele kõrgem kesktase.