Inglise keel raamatupidajatele

See kursus on mõeldud eelkõige raamatupidajatele, raamatupidamisassistentidele ja finantstöötajatele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku inglise keelega ning soovivad oma teadmisi sellel alal täiendada.

Kursuse sisu:

Kursuse jooksul käsitleme erinevaid raamatupidamisega seotud teemasid, sh:

  • Arvete koostamine
  • Klientidega suhtlemine ja probleemide lahendamine
  • Raamatupidamise põhiaruannete koostamine
  • Palgaarvestus jne.

Nende teemavaldkondade raames harjutame suulist vestlust silmast silma ja telefoni teel, erinevate e-kirjade kirjutamist ning raamatupidamisdokumentide koostamist, analüüsime tekste  ja harjutame kuulamist. Tutvume raamatupidamisdokumentide ingliskeelsete vormidega. Kursuse jooksul kaetakse kõige vajalikumad grammatikateemad ning harjutatakse raamatupidamisega seotud sõnavara ja fraase praktilistes situatsioonides. Õpilastel lastakse näiteks läbi mängida ja ise koostada dialooge, kirjutada e-kirju, reageerida kuuldud või loetud informatsioonile. Läbivaks teemaks on alati raamatupidamine.

Eelnev tase:

Õppijatel peaks olema enne kursuse alustamist vähemalt inglise keele elementaartase (A2).

Kursust on võimalik tellida ka sisekoolitusena.