Inglise keele elementaartaseme kursus A2

Inglise keele elementaartaseme kursus A2

Kursuse põhieesmärgiks on kolme osaoskuse – lugemine, kuulamine, rääkimine – süstemaatiline arendamine mitmesuguste tegevuste kaudu:

1) tekstide lugemine, kuulamine, arutamine (paaristöö, rühmatöö, rollimängud)
2) töö sõnavaraga (mitmesugused sõnavaraharjutused, sõnavaramängud)
3) grammatika harjutamine
4) häälduse harjutamine

Kursusel käsitletakse järgnevaid vestlusteemasid:

1) Enda tutvustamine, perekond.
2) Vaba aeg, töö, reisimine, hotell.
3) Inglismaa.
4) Aastajad, mis meile meeldivad. Muusika.
5) Kunst, kirjandus.
6) Restoranis, kohvikus. Toidu ostmine, tellimine.
7) Mehed, naised ja internet.

Grammatika osas pööratakse tähelepanu järgnevale:

1) Lihtoleviku kasutamine (jaatav vorm, eitav vorm, kĂĽsimus)
2) There is/there are laused
3) Tähtsamad aja- ja kohaeessõnad, eessõnalised väljendid
4) Modaaltegusõnad can ja must
5) Lihtminevik (jaatav vorm, eitav vorm, kĂĽsimus)

Kursuse põhiõpik on English File ELEMENTARY, lisaks õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjalid.