Inglise keele kursus edasijÔudnutele B1

TĂ€iendkoolitusasutuse nimetus
Kivilinna Keeltekool

Õppekava nimetus
Inglise keele kursus edasijÔudnutele (B1)

ÕppekavarĂŒhm ja Ă”ppekava koostamise alus
KeeleĂ”pe. Euroopa NĂ”ukogu keeleoskustasemete sĂŒsteem.

EesmÀrk ja ÔpivÀljundid
EESMÄRK: Omandada keeleoskustase B1 – iseseisev keelekasutaja. B1 keeletase saavutatakse kahe mooduli B1.1 ja B1.2 lĂ€bimisega.
ÕPIVÄLJUNDID:
‱ oskab koostada lihtsa teksti tuttaval teemal: kirjutada kirja tuttavale vĂ”i lihtsama ametialase kirja (nĂ€iteks kaebekirja), kirjeldada sĂŒndmusi, maja/korterit, anda edasi oma arvamus vĂ”i kirjutada kellegi eluloost
‱ mĂ”istab faktiteavet talle tuttaval vĂ”i huvipakkuval teemal; otsib ja leiab konkreetset infot; saab aru tehniliste vahendite, tehniliste seadmete kasutusjuhenditest
‱ mĂ”istab kuuldu pĂ”hisisu, kui kĂ”ne on selgelt artikuleeritud, vĂ”rdlemisi aeglane ja keelekasutus standardne ning temaatika on tuttav; ta saab aru ennustatava sisuga uudistest, telefonikĂ”nedest jms
‱ oskab alustada, jĂ€tkata ja lĂ”petada lihtsat vestlust tuttaval teemal; teab, mida öelda tĂŒĂŒpilistes elulistes olukordades (tutvustamine, ettepaneku tegemine ja sellele reageerimine, vabandamine jne.); oskab oma arvamust avaldada vĂ”i oma kogemusest rÀÀkida tuttavatel teemadel
‱ tunneb peamisi grammatilisi struktuure ja oskab neid kasutada; oskab kombineerida erinevaid ajavorme
‱ tunneb erinevate teemavaldkondade sĂ”navara, mis seni piirdub sagedamini kasutatavate sĂ”nade-vĂ€ljenditega; oskab sĂ”nu tuletada, lisades sĂ”natĂŒvedele ees- vĂ”i jĂ€relliite; oskab sĂ”navara elulistes olukordades kasutada
‱ oskab sĂ”nu hÀÀldada selgelt; tunneb pĂ”hilisi hÀÀldusreegleid; paneb sĂ”nades rĂ”hu Ă”igele silbile ja teab, milliseid sĂ”nu rĂ”hutada lauses; tunneb foneetilisi sĂŒmboleid.

Sihtgrupp ja Ôppe alustamise tingimused
B1 taseme kursusel osalemise eelduseks on A2.2 tase Euroopa NĂ”ukogu Keeleoskustasemete sĂŒsteemi jĂ€rgi.
Õppemaksu tasumine.

Õppe kogumaht, selle ĂŒlesehitus, Ă”ppekeskkond ja Ă”ppevahendid
Õppe kogumaht
: 220 akadeemilist tundi, millest 120 ak/h on auditoorset tööd ja 100 ak/h iseseisvat tööd. Õpe vĂ”ib toimuda ka moodulitena: B1.1 ehk esimene moodul ja B1.2 ehk teine moodul. MĂ”lema mooduli, B1.1 ja B1.2 mooduli maht on 60 akad tundi kontaktĂ”pet ja 50 akad tundi iseseisvat tööd kodus Ă”pitu kinnistamiseks. MĂ”lema mooduli lĂ”pus toimub kursusel omandatud materjali osas lĂ”putest.
ÕPPE KESKKOND: Õppekava lĂ€biviimiseks on olemas klassiruumid aadressil SĂ”pruse pst 2, Tartu. Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates Ă”pperuumides, mis vastavad koolituse nĂ”uetele. Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisĂŒsteem, mĂŒrasummuti, kĂŒttesĂŒsteem ja koolitusruumide nĂ”uetele vastav valgustus. Ruumide suurus on 36 mÂČ ja 25 mÂČ. Õpperuumides on mööbel, mis on mĂ”eldud tĂ€iskasvanute koolituse lĂ€biviimiseks. Lauad on kerged, Ă”ppetööks mĂ”eldud ja vĂ”imaldavad lĂ€bi viia erinevaid töövorme Ă”ppetunni jooksul. KĂ”ikides klassides on tahvel. KeeleĂ”ppe efektiivsema tulemuse saavutamiseks on Ă”pperuumides vajalik inventar: teler, DVD/video keskus, dataprojektor.
ÕPPEVAHENDID: Ă”pik ja töövihik, mis tuleb Ă”ppijal endal vĂ€lja osta. Õppevahendite hind lisandub Ă”ppemaksule.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh Ă”ppe sisu, Ă”ppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSES
S:Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb Ôppijal sooritada auditoorse Ôppe vahelisel ajal.
ÕPPE SISU:
PeatĂŒkk 1A – Toit kui meeleolu mĂ”jutaja
Grammatika: lihtolevik ja kestev olevik, tegevust ja seisundit vÀljendavate verbidega
SÔnavara: toit ja kokandus
HÀÀldus: pikad ja lĂŒhikesed vokaalid
PeatĂŒkk 1B – Pereelu
Grammatika: tuleviku ajavormid: kestev tulevik, be going to, will/won’t
SÔnavara: sugulased, iseloomu vÀljendavad omadussÔnad
HÀÀldus: lause rÔhk, sÔna rÔhk, omadussÔnad moodustamine sÔnalÔpu lisamisega
PeatĂŒkk 2A – Kulutada vĂ”i sÀÀsta?
Grammatika: tÀisminevik ja lihtminevik
SÔnavara: raha
HÀÀldus: tÀhe o hÀÀldamine
PeatĂŒkk 2B – Muutuvad elud
Grammatika: tÀisminevik + for/since, tÀismineviku kestev vorm
SÔnavara: tugevad omadussÔnad (tired vs. exhausted)
HÀÀldus: lause rÔhk, rÔhk tugevatel omadussÔnadel
PeatĂŒkk 3A – VĂ”idusĂ”it lĂ€bi Londoni
Grammatika: keskvĂ”rded ja ĂŒlivĂ”rded
SÔnavara: transport
HÀÀldus: hÀÀlikud /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/ ja sĂ”nade sidumine lauseks
PeatĂŒkk 3B – StereotĂŒĂŒbid – vĂ”i kas ikka on?
Grammatika: artiklid
SÔnavara: kollokatsioonid: verb vÔi omadussÔna + eessÔna
HÀÀldus: /ə/, lause rĂ”hk, / ðə/ vĂ”i / Ă°i:/
PeatĂŒkk 4A – EbaĂ”nnestumine ja Ă”nnestumine
Grammatika: can, could, be able to; enesekohased asesÔnad
SÔnavara: -ed/-ing-lÔpulised omadussÔnad
HÀÀldus: lause rÔhk
PeatĂŒkk 4B – TĂ€napĂ€evased kombed?
Grammatika: kohustust vÀljendavad modaalverbid
SÔnavara: telefonivÀljendid
HÀÀldus: hÀÀldamata jÀÀvad kaashÀÀlikud, sÔnade sidumine lauseks
PeatĂŒkk 5A – Spordiga seotud ebausk
Grammatika: mineviku ajavormid: liht-, kestev ja enneminevik
SÔnavara: sport
HÀÀldus: hÀÀlikud /ɔː/ ja /ɜː/
PeatĂŒkk 5B – Armastus 19. vĂ€ljasĂ”iduteel
Grammatika: harjumuste vÀljendamine: usually ja used to
SÔnavara: suhted
HÀÀldus: sÔnade sidumine lauseks, tÀht s
PeatĂŒkk 6A – Filmitud kohapeal
Grammatika: umbisikuline tegumood (kÔigis ajavormides)
SÔnavara: kino
HÀÀldus: lause rÔhk
PeatĂŒkk 6B – Hinnangu andmine vĂ€limuse jĂ€rgi
Grammatika: eeldamist vĂ€ljendavad modaalverbid: might, can’t, must
SÔnavara: keha
HÀÀldus: tĂ€ishÀÀlikuĂŒhendid
PeatĂŒkk 7A – Erakordne kool poistele
Grammatika: tingimuslause esimene tĂŒĂŒp; tulevikku vĂ€ljendavad osalaused + when, until jne.
SÔnavara: haridus
HÀÀldus: tÀht u
PeatĂŒkk 7B – Ideaalne kodu
Grammatika: tingimuslause teine tĂŒĂŒp
SÔnavara: majad
HÀÀldus: lause rÔhk
PeatĂŒkk 8A – MĂŒĂŒ ja rÀÀgi mĂŒĂŒdavast asjast
Grammatika: kaudne kĂ”ne: jutustavad laused ja kĂŒsimused
SÔnavara: sisseostude tegemine; nimisÔnade moodustamine verbidest
HÀÀldus: tÀhed ai
PeatĂŒkk 8B – Mis on sinu jaoks Ă”ige amet?
Grammatika: gerundium ja infinitiiv
SÔnavara: töö
HÀÀldus: sÔna rÔhk
PeatĂŒkk 9A – Õnnelikud kohtumised
Grammatika: tingimuslause kolmas tĂŒĂŒp
SÔnavara: omadussÔnade ja mÀÀrsÔnade moodustamine
HÀÀldus: lause rÔhk
PeatĂŒkk 9B – Liiga palju infot!
Grammatika: hulgasĂ”nad; eraldatava eessĂ”naga ĂŒhendverbid
SĂ”navara: elektroonilised vahendid; ĂŒhendverbid
HÀÀldus: ough ja augh, sÔnade sidumine lauseks
PeatĂŒkk 10A – TĂ€napĂ€eva ikoonid
Grammatika: kÔrvallaused
SÔnavara: liitsÔnad
HÀÀldus: sÔna rÔhk
PeatĂŒkk 10B – Kaks mĂ”rvamĂŒsteeriumi
Grammatika: kĂŒsijĂ€tkuga kĂŒsimused (tag questions)
SÔnavara: kuritegevus
HÀÀldus: intonatsioon kĂŒsijĂ€tkudes

ÕPPEMEETODID: Auditoorne Ă”pe 120 ak/h: kuulamis-,lugemis-,kirjutamis-ja tĂ”lkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimĂ€ngud, video vaatamine ja analĂŒĂŒsimine. Iseseisev töö 100 ak/h: sĂ”nade Ă”ppimine, töövihikust ja Ă”pikust harjutuste tegemine, pikemate tekstide kirjutamine jm.
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: Õpe pĂ”hineb Ă”pikul English File Intermediate 3rd edition. Autorid: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. Komplekt Ă”ppijale sisaldab Ă”pikut ja töövihikut koos audio- ja videomaterjalidega. Õpetajale on lisaks Ă”petajaraamat koos audio- ja videomaterjalide ning testidega.
Lisamaterjal: paljundatavad materjalid Ă”petajaraamatust iga peatĂŒki kohta, et kinnistada grammatikat, suhtlust ja sĂ”navara.

Hindamine ehk Ôppe lÔpetamise tingimused
Õpingute lĂ”petamise eelduseks on osalemine vĂ€hemalt 75% kontakttundidest, pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad ĂŒlesanded ning lĂ”putesti sooritamine. LĂ”putest ja suuline vestlus tuleb sooritada positiivsele tulemusele, st vastavalt hindamiskriteeriumitele.
HINDAMISMEETOD: Kirjalik test (hĂ”lmab lĂ€bitud teemasid). HINDAMISKRITEERIUMID: Õppija oskab koostada lihtsa teksti tuttaval teemal, kirjutada kirja tuttavale vĂ”i lihtsama ametialase kirja. Õppija leiab talle tuttaval vĂ”i huvipakkuval teemal ĂŒles vajaliku informatsiooni, saab aru tehniliste seadmete kasutusjuhenditest. Õppija otsib ja leiab talle vajalikku konkreetset infot. Õppija tunneb peamisi grammatilisi struktuure ja oskab neid kasutada, oskab kombineerida ajavorme.
HINDAMISMEETOD: Suuline vestlus. HINDAMISKRITEERIUMID: Õppija rÀÀgib kursusel lĂ€bitud teemadest. Õppija oskab vastata kĂŒsimustele ja esitada ise kĂŒsimusi teemadel, mida kursusel lĂ€biti.

VĂ€ljastatvad dokumendid
TUNNISTUS, kui Ă”pingute lĂ”petamise nĂ”uded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt tĂ€idetud.
TÕEND, kui Ă”pitulemusi ei saavutatud, kuid Ă”ppija vĂ”ttis osa Ă”ppetööst. TĂ”end vĂ€ljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui Ă”ppija osales vĂ€hem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi haridus vÔi tÔendatud inglise keele C1 tase ning praktiline Ôpetamise kogemus vÀhemalt 120 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitamise aeg
KuupĂ€ev – 31.08.2023