Inglise keele kursus reisihuvilistele

Kursus on suunatud õpilasele, kelle inglise keele oskus vastab vähemalt elementaartasemele (A2).

Õppe eesmärk on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel ennast kõige enamlevinumates reisil ette tulevates situatsioonides väljendada, abi küsida, selgitada ja küsimustele vastata. Õpilane omandab reisiolukordadega seotud põhilise sõnavara, vajalikud viisakusväljendid ning õpib kirjutama lihtsamat kaebust, kirjutama öömaja broneeringut ning täitma erinevaid ankeete (hotellis, tollis, arsti juures).

Õpilane õpib mõistma lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid reisiolukordades ning õpib toime tulema kõige tüüpilisemates suhtlusolukordades, mis nõuavad reisil olles otsest ja lihtsat infovahetust (näiteks reisimise ja transpordiga seotud olukorrad, tee küsimine ja juhatamine, pagasiga seotud teemad, ostlemine, toidu tellimine, piletite ostmine ning hotelliga seotud olukorrad).