Inglise keel lasteaialastele

Mänguline inglise keel lastele

Mänguline inglise keele kursus 5-6 aastastele lastele. Inglise keele algõppe eesmärk on anda lastele inglise keele baasteadmised, mis on suureks eeliseks inglise keele õppimiseks algkoolis. Tänu mängulistele ja arendavatele tegevustele on kursuse keskkond lapsele lõbus ja motiveeriv, kursuse lõpuks lapsed omandavad inglise keele algsõnavara (tähestik, numbrid, perekond, loomad jt põhiteemad), oskavad moodustada lihtsamaid lauseid ning tänu ühiselt õpitud lauludele ja mängudele tunnevad huvi edaspidise keeleõppe vastu.
Tunni pikkus on 60 minutit.

Ă•petaja: Ksenia Mets