Inglise keele vestluskursus A2

Kursuse eesmärgiks on arendada sõnavara ning keelelist ladusust.

Kursusel keskendutakse põhiliselt kahe osaoskuse – kuulamis- ja rääkimisoskuse – arendamisele erinevate tegevuste kaudu, näiteks erinevate temaatiliste videoklippide vaatamine ja arutamine; sõnavõrgustike koostamine sõnavara kinnistamiseks; autentsete tekstide, intervjuude kuulamine ja arutamine jne.

Kursuse vestlusteemad on:

  • Tööelu, töö- ja eraelu tasakaal
  • Vaba aja tegevused. Hobid/huvid
  • Tervislik eluviis, tervislik toitumine
  • Reisimine
  • Ă•ppimine/töötamine välismaal

Õppijate soovil on võimalik teemasid muuta/lisada.

Kursuse õppematerjalid on õpetaja poolt kokku pandud/koostatud erinevate allikate põhjal.