Inglise keele vestluskursus B2

Inglise keele B2 vestluskursus

Võõrkeelte õppimisel on üha enam hakatud rõhku panama autentsele keelekasutusele. B2 suhtluskursus on inspireeritud keeleteadlase David Nunani ideedest. Nimelt keskendume kursuse jooksul sellele, kuidas inimesed tegelikult keelt kasutavad. Aeg on loobuda kunstlikest tekstidest ja dialoogidest ning sunnitud vestlussituatsioonidest – selle asemel läheneme inglise keele õppimisele loovalt! Kuulame inspireerivaid ja huvitavaid lugusid, teisisõnu TED TALK’e elust enesest ning arutleme huvipakkuvatel teemadel. Keelelised teadmised, grammatika ja teised osaoskused omandatakse seega teemapõhise õppe kaudu.

Mõned teemad, mille üle kursusel arutamine: eesmärgid ja plaanid, edu ja ebaedu, finants, tehnoloogia igapäevaelus, töö- ja vabaaja tasakaal, iseloomuomadused ja palju muud huvitavat.

Ă•ppematerjal: Keynote Upper Intermediate
Lisaks õpetaja poolt koostatud materjalid