Inglise keele vestluskursus B2

Inglise keele vestluskursus B2

Kursus toimub õpiku English File 4th Edition Upper-Intermediate järgi. Teemad on elulised, keelekasutus tänapäevane, grammatika B2-tasemele vastavate nüanssidega, lisaks audio- ja videomaterjal. Tegeleme kõigi osaoskustega: rääkimine, lugemine, kuulamine, kirjutamine (enamasti kodutööna).