Inglise keele vestluskursus

Vestluskursus kesktasemele, B1

Kursuse eesmärk on arendada sõnavara ning keelelist ladusust.

Kursus toimub õpiku English File Intermediate alusel. Teemasid on seinast seina, tänapäevane keelekasutus, grammatika B1-tasemele vastavate nüanssidega. Tegeleme kõigi osaoskustega: rääkimine (teksti põhjal või isikliku arvamuse esitamine), lugemine, kuulamine (audiofailid või vestluskaaslased), kirjutamine (kodutöö).