Mänguline inglise keele algõpe lastele

Eesmärk:

Anda lasteaialastele inglise keele baasteadmised, mis on suureks eeliseks inglise keele õppimiseks algkoolis. Lapsi harjutatakse inglise keele kõlaga, neile tutvustatakse ingliskeelseid häälikuid ja eakohast inglise keele põhisõnavara.

Meetod:

Ă•petaja kasutab esimesest tunnist peale ainult inglise keelt ja lapsed omandavad keelt loomulikul teel.

Inglise keelt õpetatakse läbi mängu, laulude ja lõbusate tegevuste, st tund ei näe välja nagu koolitund, vaid on pigem nagu lõbus ja omamoodi mäng, kus lastel jätkub liikumist, laulmist, rollimänge ja tööd piltidega. Arendame ka käelist tegevust ning lapsed saavad harjutada näiteks numbrite ja tähtede joonistamist ning piltide värvimist.

Õpiväljundid:

Esimese kursuse jooksul õpivad lapsed

  • ennast inglise keeles tutvustama,
  • nimetama klassiruumis olevaid esemeid,
  • nimetama mänguasju,
  • kĂĽsima lihtsamaid kĂĽsimusi,
  • tundma inglise keeles ära värve, numbreid 1-10 ning tähestikku.

Kursuse kestus:

20 akadeemilist tundi