Prantsuse keel algajatele

Prantsuse keel algajatele

Kursus on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi prantsuse keele ja kultuuri vastu ning soovivad tulla toime igapäevaelu suhtlusolukordades ning jätkata soovi korral prantsuse keele õpinguid.

Lõbus ja tõhus õppetöö toimub väikeses grupis aktiivselt suheldes ning põhineb erinevatel mängulistel õppemeetoditel. Käsitleme erinevaid teemasid, puudutades kõiki keeleaspekte: rääkimist, kuulamist (tundidest ei puudu prantsuse muusika) ja kirjutamist. Kursuse lõpuks tulevad õpilased toime põhilistes suhtlusolukordades, oskavad ennast ja oma elu tutvustada ja kirjeldada, küsida vajalikku infot, vastata olulistele küsimustele ning lugeda lihtsamaid tekste prantsuse keeles. Lisaks uutele keeleteadmistele avardavad prantsuse keele tunnid silmaringi ning suurendavad loovust.

Mõned kursuse teemad:

* Tervitamine ja hüvastijätt, enese tutvustus ja tutvustamine.
* Pere ja kodu.
* Töö ja hobid.
* Sõbrad ja kolleegid.
* Minu kodumaa ja kultuur.
* Lihtne kirjavahetus.
* Reisiväljendid (tee küsimine, piletite broneerimine ja ost, telefonivestlus, kohvikus ja restoranis, hotellis).
* Reageerimine (üllatus, õnnitlus, nõustumine, keeldumine, ettepaneku tegemine)

Kursus põhineb õpetaja poolt koostatud materjalidel erinevate allikate põhjal. Õppijate soovil on võimalik teemasid muuta ja lisada.

Kursusele on oodatud kõik prantsuse keele huvilised, eelnev keeleoskus ei ole vajalik.