Saksa keel, kesktase B1

Saksa keel, kesktase (B1+)

Kesktaseme kursuse eesmärgiks on laiendada aktiivset sõnavara, parandada ja täiendada grammatikaalaseid teadmisi. Erilist tähelepanu pööratakse sorava suhtlusoskuse saavutamisele, et osata väljendada, selgitada ja põhjendada oma arvamusi, seisukohti, kavatsusi ja toiminguid.
Kursuse õppematerjalina kasutatakse Anne Buscha ja Szilvia Szita poolt koostatud õpikut Begegnungen B1+ Deutsch als Fremdsprache, Integriertes Kurs und Arbeitsbuch.
Kursuse sisu:
Zeit und Zeitvertieb – Aeg ja ajaviide (isikuandmed, päevakava, tegevused, aeg ja selle kasutamine)
Arbeit und Beruf – Töö ja elukutse (kutsealased tegevused, kutseoskused, arvamusavaldus, kõnetlus, seltskondliku vestluse teemad)
Lesen und fernsehen – Lugema ja televiisorit vaatama (lugemisharjumus, meeliskirjandus, TV saatekava)
Werbung und Konsum – Reklaam ja tarbimine (tooted ja tooteomaduste kirjeldus, ostusoovid, reklaamiteksti koostamine, sisseostude tegemine, reklamatsiooni esitamine)
Lernen, lernen, lernen – Õppimine (kuidas efektiivselt õppida võõrkeelt, elukestev õpe, kool ja kooliaeg)
Verkehr und Mobilität – Liiklus ja mobiilsus (liiklusvahendid, liiklusprobleemid, puhkusereisid)
Gefühle und Eigenschaften – Tunded ja omadused (kuidas tundeid väljendada, pahameel, stress, rõõm, erinevad iseloomud ja iseloomujoonte kirjeldamine)
Essen und Trinken – Söömine ja joomine (söögikorrad, küllakutse, retseptid, erinevad toidud ja maitseained)