Suhtlus-ja tööalane inglise keele kursus A1-A2, individuaalõpe

Suhtlus- ja tööalane inglise keele kursus A1/A2, individuaalõpe

Suhtlus ja tööalane inglise keele kursus on mõeldud kõigile, kes oma igapäeva elus ja töös inglise keelt kasutavad. Tundides paneme suurt rõhku vaba eneseväljenduse arendamisele nii suuliselt kui kirjalikult, aga harjutame ka inglise keele kuulamist ning kordame ja õpime juurde kõige vajalikumaid grammatilisi teemasid.
Keskendume temaatiliselt igapäeva elus vajalikule sõnavarale ja kontoritöö ning äritegevusega seotud sõnavarale. Näiteks tuleb juttu ärikohtumiste organiseerimisest, asjaajamisest telefoni teel, läbirääkimise-alasest sõnavarast, aga ka igapäevasest suhtlemisest kolleegidega. Harjutame erinevat tüüpi ametlike kirjade kirjutamist, telefoni teel saadud sõnumite efektiivset kirjapanemist ja palju, palju muud.